top of page

Novinky

Co se děje a co chystáme

Best Friends
  • klicek-pravyhradec

Teen joga

Pro dívky od 11 let.

Děti staršího školního věku jsou klidnější a jóga v nich ještě více prohlubuje schopnost soustředění. Pomáhá také vyrovnávat disbalance v těle a zmírňuje problémy spojené s růstovým spurtem.

Do lekcí jsou zařazovány podobné jógové sestavy jako u dospělých, s vyjímkou dlouhých výdrží v polohách. Je zařazováno opakování pozic s kratší dobou výdrže.

Tento věk se vyznačuje určitou nestálostí a hledáním hodnot a citově aplikovaná jóga může pomoci najít zdravý přístup k životu a pohledu na svět.

Je také ideální jako doplňková aktivita k jiným sportům, platí tady však stále zásada nesoutěžního prostředí!!!

A tak zveme všechny děti mladšího a staršího věku k lekcím jógy, kde se naučí zdravému dýchání, koncentraci, uvědomění vlastního těla, protažení a relaxaci.
13 zobrazení

Comments


bottom of page