top of page
Family Portrait

O nás

Kdo jsme a co nás naplňuje

O Pravém Hradci

Svět volného času, zábavy a radosti v Klecanech a okolí

 

Náš spolek jsme založili v roce 2007, v době významných archeologických nálezů dokládajících existenci slovanského hradiště na pravém břehu Vltavy v Klecanech. Proto jsme zvolili název Pravý Hradec.

S městem Klecany jsme uzavřeli partnerskou dohodu, ve které se zavazujeme připomínat historické tradice města, podílet se na kulturních a vzdělávacích akcích a podporovat vztah k místu, kde žijeme. Město přislíbilo finanční podporu a poskytnutí vhodných prostor. Partnerská dohoda s Pravým Hradcem pomáhá městu získávat cenné body v některých žádostech o dotace.

Vytvořili jsme podmínky pro setkávání občanů všech věkových skupin. Spolu s několika maminkami a jejich malými dětmi jsme založili klub rodičů a dětí Klíček, kde děti s rodiči společně cvičí, tančí, zpívají i tvoří.

Aktivity Klíčku jsme postupně rozšířili na všechny věkové skupiny. Pravidelné kroužky umělecké, vzdělávací i sportovní nejsou určeny jen pro nadané. Vítáme všechny, kteří by neprošli talentovými zkouškami. Po celý rok pořádáme tábory a výlety, oslavy významných výročí, setkávání sousedů i návštěvy spřátelených spolků z Prahy i okolí.

Pro seniory žijící v domě s pečovatelskou službou jsme založili zahradu, kde se mohou setkávat se svými vrstevníky, ale také s mladými rodinami, které do zahrady zveme na společné akce.

 

Naše další cíle:

  • rozvoj občanské společnosti, vytváření prostoru pro setkávání občanů všech generací

  • péče o znevýhodněné skupiny obyvatel, napomáhání k jejich integraci

  • propagace trvale udržitelného způsobu života a ochrana životního prostředí, přírody a krajiny

  • ekologická a environmentální výchova dětí a mládeže

 

Náš spolek je neziskovou právnickou osobou. Cílem není dosahování zisku, ale naplňování cílů, které jsme si stanovili v našich stanovách. Finanční prostředky na činnost získáváme z členských příspěvků, z tržeb a kurzovného na našich akcích, z dotací a příspěvků z veřejných prostředků a z finančních darů.

Členství

Členský poplatek je příspěvkem na úhradu provozních nákladů spolku Pravý Hradec a pojistného účastníků našich akcí. Pojištění je nutnou podmínkou účasti na kroužcích a kurzech, členský příspěvek je tedy pro účastníky povinný. Členem se můžete stát kdykoliv v průběhu celého školního roku. Členstvím však můžete vyjádřit sympatie a podporu našemu spolku, i když nenavštěvujete naše kurzy a kroužky. Údaje o počtu členů spolku jsou také důležitým údajem pro přidělování dotací na naši činnost. Je to pro nás i milý symbolický způsob, jak nás můžete podpořit a být s námi. Výše členského příspěvku na 1 školní rok (od začátku září do konce srpna) je 150 Kč/osoba.

Aktivity a služby

V naší nabídce aktivit naleznete zejména kroužky, kurzy, příměstské tábory a jiné akce. Naše webové stránky slouží jako katalog pro výběr. ​Rezervace, platby a pod. se provádí v přehledném a jednoduchém rezervačním systému. U některých kroužků vám nabízíme možnost vyzvedávání dětí z Mš a Zš Klecany a odvedení je na náš kroužek. Tato služba je zpoplatněna 20 Kč za jedno vyzvednutí. Dítě si vyzvednete až na  konci kroužku. O dalších aktivitách a službách vás budeme průběžně informovat na našem webu a vybrané zprávy budou zvýrazněny na stránce Novinky.


Projekt „Otevřená zahrada“
Cílem projektu je nabídnout dětem i dospělým možnost poznat, jak je důležité starat se o přírodu, kolik radosti a užitku přináší péče o zvířata a zahradu, přilákat další dobrovolníky, kteří ji budou navštěvovat a pracovat v ní. Upozornit na to, že i když Klecany jsou městem, je možné zachovat si venkovský styl života, který je blízký  přírodě.


Zanedbaný prostor v bývalých kasárnách navazující na zahradu u domu s pečovatelskou službou rozšíříme o zahradu s bylinkovými záhony, výběhy pro drobná domácí zvířata i hřiště pro děti. Budou o ni pečovat účastníci botanického, přírodovědného i chovatelského kroužku, ale i návštěvníci, kteří by si zde mohou pěstovat bylinky i zeleninu, nebo si přijdou jen tak posedět. Tedy další místo k setkávání i vzdělávání. Plánujeme výsadbu ovocných a medonosných stromů a keřů, bylinkových záhonů, stavbu pravěkého obydlí zatím jen pro kozy a pro další drobná domácí zvířata. Chceme vytvořit prostor i pro volně žijící živočichy. Jezírko pro žáby, budky pro ptáky i veverky a hmyzí hotely. O tři včelstva, slepice, kachny, husy a poníky již pečujeme.


Rádi bychom postavili altán jako místo pro vzdělávání dětí i dospělých a kavárničku v maringotce.

 

Projekt „Otevřený dům“
V současné době nemáme stálé zázemí. Jsme odkázáni na tělocvičnu a aulu ve škole, školní třídy, nevytápěné místnosti v kasárnách a sezónní příležitosti pod širým nebem. Naším velkým snem je vybudování kulturního a integračního centra s pracovním názvem „Otevřený dům“. Bude sloužit jako základna pro setkávání lidí všech věkových skupin. Těšíme se na volně přístupnou klubovnu pro mladé i seniory, pro besedy a přednášky, divadlo i kino, dílny keramickou, textilní i technickou. Teprve vlastní prostory nám umožní naplnit stanovy našeho spolku.

 

Chceme být otevřeným sdružením pro každého, kdo bude mít zájem se zapojit do naší práce. Kroužky i další aktivity vedou nejen kvalifikovaní odborníci, ale často maminky na rodičovské dovolené, studenti i aktivní senioři.


Vítáme jakékoliv náměty nebo i nabídky spolupráce. Opravdu stojíme o vaše názory, náměty a přání!

Pokud chcete podpořit činnost našeho spolku finančním darem, zde si můžete stáhnout text darovací smlouvy (formát .pdf). Dary poskytnuté našemu sdružení můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání jako odčitatelnou položku. Přehled o našem hospodaření a použití finančních darů a dotací najdete na naší stránce Výroční zprávy.


Srdečně vás všechny zveme na naše akce a těšíme se na vás.
Váš Pravý Hradec

 

 

Náš tým

 

Skupina lidí, která se stále mění, ale všichni mají stejný cíl. Dělat dětem i dospělým radost ze setkávání, zábavy i vzdělávání. A učit je lásce k místu, kde žijeme.

Pravý Hradec - Zdeňka Tomášová.jpeg

Předsedkyně spolku

Zdeňka Tomášová

Pavla Křemenová.jpg

Sociální sítě

Pavla Křemenová

Pravy Hradec - Katerina Balikova.jpeg

Ekonomka spolku

Kateřina Balíková

Pravý-Hradec-Barbora-Křikavová.jpg

Marketing

Barbora Křikavová

Pravy Hradec - Sarka Hausnerova.jpg

Administrativa aktivit spolku 

Šárka Hausnerová

 

 

Výbor

 

Mgr. Alena Václavíková - členka výboru

MgA. Eva Stanislavová - členka výboru

 

 

Lektoři

 

Šárka Hausnerová - lektorka pohybové všestrannosti, cvičení s kojenci, hrátky s batolátky, pmv poradny, dopobloky, vedoucí táborů, administrativní pracovník

Pavla Křemenová - lektorka atletiky

Adleta Černá - lektorka  gymnastiky, vzduchové akrobacie a přírodovědného kroužku, vedoucí táborů

Gabriela Křečková - lektorka Pilates

Dušan Křižan - lektor Šachů

Blanka Laurychová - lektorka Kroku

Helena McAlorum - lektorka hatcha jógy a dětské jógy

Hledáme spolupracovníky

 

Přidejte se k nám

Hand Pile of Happy Group
bottom of page