top of page

Novinky

Co se děje a co chystáme

Best Friends
  • Obrázek autoraBarbora Křikavová

Restaurace Plotna a Rok u Plotny
V roce 2022 jsme využili sousedství našeho sídla s restaurací, kterou si

pronajala Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj, dohodli jsme se

na společném užívání prostoru

restaurace a rozšířili jsme tak možnosti aktivit

pro veřejnost.


Vzniká zde komunitní místo, které je možné navštěvovat nejen za účelem stravování.

Pořádáme besedy a přednášky, tvořivé dílny pro děti i pro dospělé, komorní

koncerty, připomínáme výroční svátky a promítáme filmy z festivalu Jeden

svět.

V malém salonku jsme zařídili volně dostupnou herničku pro děti návštěvníků restaurace,

kde si mohou maminky v klidu posedět u šálku kávy, ale často ji navštěvují i teenageři.

Najdou zde bezpečné místo, kam se mohou uchýlit, když je špatné počasí vyžene z laviček na náměstí.


Rok u Plotny


Projekt podpořila Nadace VIA, Seznam.cz a Nadace Kooperativa z programu Z Ukrajiny mezi nás.

Již od příchodu ukrajinských uprchlíků do Klecan jsme se snažili pomoci jim

sbírkami potravin i dalších nezbytných věcí pro život. Ubytování našli v

soukromí i v ubytovnách. Byla to pro ně velká pomoc, ale podmínky pro život

rodiny s dětmi v ubytovně pro dělníky nebyly vyhovující. Nabízeli jsme jim

prostor našeho klubu pro rodiče a děti Klíček, aby si děti mohly pohrát a

dospělí získali místo k setkávání. Tuto nabídku nevyužili, jen občas navštěvovali naši herničku

pro rodiče s dětmi.

Chtěli jsme ukrajinským rodinám pomoci a proto jsme se rozhodli požádat

Nadaci VIA o dotaci z programu Z Ukrajiny mezi nás.

Využili jsme partnerství s potravinovou bankou, která ve své restauraci Plotna zaměstnává ukrajinské

uprchlíky a doufali jsme, že se nám podaří vytvořit bezpečné a inspirativní

prostředí i pro ostatní, kteří žijí v Klecanech a okolí.


Z dotace jsme pořídili vybavení pro volně dostupnou herničku v malém

salonku restaurace, v sále jsme instalovali promítací plátno a dataprojektor.

Naplánovali jsme besedy a přednášky, výlet i ukrajinské odpoledne a oslavy

Velikonoc a Vánoc. Ukrajinci neprojevili zájem o organizaci svých akcí,

přestože jsme jim to nabízeli. Často pracují do pozdního odpoledne a

dokonce i o víkendu. Dozvěděli jsme se také, že z Ukrajiny nejsou na

komunitní život zvyklí. Zúčastnili se však našich předvelikonočních a

adventních jarmarků. Vždy nám připravili „ukrajinský prostřený stůl“ se svými

specialitami. To mělo velký úspěch, všem moc chutnalo. Jídlo je vždy

výrazným spojovacím prvkem.


Velký úspěch měl výlet do zábavního parku Mirákulum pro ukrajinské i české

rodiny. Ukrajinského odpoledne na náměstí s ukázkou tanců, písní i

ochutnávkou ukrajinských specialit se zúčastnila veřejnost z Klecan i okolí.

Na pozvání paní Věry Doušové, ředitelky potravinové banky, přijely

ukrajinské taneční a pěvecké skupiny ze západních Čech.

O přednášky o výchově dětí nebo o historii Klecan byl menší zájem, ale

rodiče s dětmi vidíme často v herničce, kterou využili i k oslavě narozenin.

V ubytovně, kde bydlí, nemají podmínky pro setkávání.


Máme radost, že jim můžeme nabídnout volně dostupné místo, kde se cítí

dobře. Přestože se nám nepodařilo některé z našich plánů uskutečnit,

snažíme se příchozí z Ukrajiny zapojit do našeho života. V poslední době

jsme se sblížili s několika rodinami, pro které se nám podařilo zajistit

kvalitnější bydlení. Zveme je i na naše sousedské akce, jako je rozsvěcování

vánočního stromku na náměstí nebo adventní pouliční slavnost v ulici, kde

získali nové bydlení.


Věříme, že jejich zájem o společný život bude pokračovat a vzájemné obavy

ze soužití se rozptýlí.


Děkujeme tímto všem sponzorům a zúčastněným nadacím, že tyto aktivity můžeme provozovat i nadále.


Váš tým Pravého Hradce


33 zobrazení

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page