top of page

Novinky

Co se děje a co chystáme

Best Friends
  • brabnikovaradka

Ohlédnutí oslav a 77. výročí ll. sv. války

77. výročí konce II. světové války jsme oslavili tradičně - promenádním

koncertem Big bandu a Bendíku z Gymnázia a Hudební školy hl. města

Prahy. Opět přijela skupina historických válečných vozidel z Klubu Old

Car Rangers. Na programu byla módní přehlídka modelů z poválečné doby,

ukázka a výuka swingu a nabídka pečiva z válečné přídělové kuchařky.

Ochutnali jsme i vareniky a pelmeně od našich ukrajinských přátel. Po

několika letech jsme opět alespoň na pár hodin zpřístupnili výstavu

Klecany v období let 1930 - 1945 sestavenou z historických faktů a

vzpomínek klecanských občanů, kteří tuto dobu zažili.

Akci jsme pořádali společně s městem a 21 nadšených dobrovolníků

věnovalo na její realizaci 153 hodin. Městu děkujeme za financování a

pomoc technických služeb.

Všichni se těšíme na další ročník!


85 zobrazení

Comments


bottom of page