top of page

Novinky

Co se děje a co chystáme

Best Friends
  • brabnikovaradka

Rychlý průzkum zájmu o nové aktivity ♥MPSV vyhlašuje soutěž Obec přátelská rodině a seniorům. Rada Klecan přijala naši nabídku na spolupráci a společně chystáme podání přihlášky do této soutěže.


Celostátní soutěž usiluje o propagaci prorodinné a proseniorské atmosféry v obcích ČR.


Jedná se o podporu prorodinných/proseniorských aktivit a opatření,

které mají preventivní a podpůrný charakter,

přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity,

zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy,

přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého života.

Jedná se o podporu aktivit a opatření,

které předcházejí ohrožení rodin a posilují jejich stabilitu a soudržnost,

předcházejí sociálnímu vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí a

rozvoj pečovatelských kompetencí u všech generací.

Podporované aktivity reagují na potřeby rodin a seniorů v místě, kde žijí.

Mohou být zacíleny také na rozvoj rodinné politiky a politiky stárnutí na komunální úrovni,

kladně je hodnocena rovněž spolupráce obce s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny a seniorů,

podporou rodiny/seniorů není podpora činností a služeb, které jsou předmětem registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších zákonů.

Cílovou skupinu tvoří:

mladí lidé plánující založení rodiny,

úplné i neúplné rodiny s dětmi,

rodiny očekávající narození dítěte,

vícegenerační rodiny,

pěstounské rodiny,

senioři (osoby ve věku 60+ a důchodci)

Uzávěrka přihášek soutěže je 31. 3. Prosím Vás proto o rady a názory, co bychom mohli kromě našich pravidelných aktivit pro cílové skupiny společně s městem připravit. I neúspěšná přihláška bude užitečná. Každé snížení hodnotících bodů bude zdůvodněno, takže získáme představu, co je možné pro rodiny i seniory dělat, aby byl život v našich obcích ještě příjemnější. Na velký dotazníkový průzkum není čas, proto volíme aspoň tuto cestu.

Moc děkuji za Váš čas a těším se na Vaše odpovědi. Pište prosím pod příspěvek nebo na info@pravy-hradec.cz

S pozdravem za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová103 zobrazení

Comments


bottom of page