top of page

Novinky

Co se děje a co chystáme

Best Friends
  • brabnikovaradka

Rychlý průzkum zájmu o nové aktivity ♥MPSV vyhlašuje soutěž Obec přátelská rodině a seniorům. Rada Klecan přijala naši nabídku na spolupráci a společně chystáme podání přihlášky do této soutěže.


Celostátní soutěž usiluje o propagaci prorodinné a proseniorské atmosféry v obcích ČR.


Jedná se o podporu prorodinných/proseniorských aktivit a opatření,

které mají preventivní a podpůrný charakter,

přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity,

zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy,

přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého života.

Jedná se o podporu aktivit a opatření,

které předcházejí ohrožení rodin a posilují jejich stabilitu a soudržnost,

předcházejí sociálnímu vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí a

rozvoj pečovatelských kompetencí u všech generací.

Podporované aktivity reagují na potřeby rodin a seniorů v místě, kde žijí.

Mohou být zacíleny také na rozvoj rodinné politiky a politiky stárnutí na komunální úrovni,

kladně je hodnocena rovněž spolupráce obce s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny a seniorů,

podporou rodiny/seniorů není podpora činností a služeb, které jsou předmětem registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších zákonů.

Cílovou skupinu tvoří:

mladí lidé plánující založení rodiny,

úplné i neúplné rodiny s dětmi,

rodiny očekávající narození dítěte,

vícegenerační rodiny,

pěstounské rodiny,

senioři (osoby ve věku 60+ a důchodci)

Uzávěrka přihášek soutěže je 31. 3. Prosím Vás proto o rady a názory, co bychom mohli kromě našich pravidelných aktivit pro cílové skupiny společně s městem připravit. I neúspěšná přihláška bude užitečná. Každé snížení hodnotících bodů bude zdůvodněno, takže získáme představu, co je možné pro rodiny i seniory dělat, aby byl život v našich obcích ještě příjemnější. Na velký dotazníkový průzkum není čas, proto volíme aspoň tuto cestu.

Moc děkuji za Váš čas a těším se na Vaše odpovědi. Pište prosím pod příspěvek nebo na info@pravy-hradec.cz

S pozdravem za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová103 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Připomínáme, že o převod za Vámi omluvené lekce do 2.pololetí je možné požádat jen do konce ledna. Poté lekce propadají. To samé vrácení kurzovného za předpokladu, že nebudete pokračovat ve 2.pololet

bottom of page