top of page

Novinky

Co se děje a co chystáme

Best Friends
  • brabnikovaradka

Ohlédnutí za příměstským táborem V roli architekta 2022

Co se letos děti naučily na příměstském táboře V roli architekta se

dozvíte ve zprávě od studentů, kteří tábor vedli →


Materiál, konstrukce a technikaTématem letošního třetího ročníku se stal materiál, konstrukce a technika. Série jednotlivých zadání představila dětem práci s různými materiály, jejich možnosti i omezení.

Specifické vlastnosti těchto materiálů tvoří základní kámen architektonického navrhování.

Dětem byly na zahraničních i domácích referencích představeny různé příklady, jak kreativně a promyšleně nakládat s omezeními materiálu, prostoru či finančních možností.


Většina navrhování probíhala na modelech v různých měřítcích od větších návrhů v 1:200 až po umělecké instalace ve veřejném prostoru v 1:1. Práce probíhaly jak samostatně, tak i následně ve skupinách, aby se děti naučily rozvíjet umění spolupráce, diskuze a společného navrhování.Aktivity a úkoly:


Pavilon ze dřeva a nití

Nelepený pavilon z papíru

Architektonický návrh za použití RE-USE

Krajiná panoramata - tvorba vrstveného prostoru

Prostorové nitkové instalace ve veřejném úprostoru v měřítku 1:1

Kresba a zkoumání v terénu

Tvorba recyklovaného papíru a ručně šité vazby

Visuté mosty


Markéta Doležalová, studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Max Mohl, student Akdemie výtvarných umění v Praze

19 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Připomínáme, že o převod za Vámi omluvené lekce do 2.pololetí je možné požádat jen do konce ledna. Poté lekce propadají. To samé vrácení kurzovného za předpokladu, že nebudete pokračovat ve 2.pololet

bottom of page