top of page

Novinky

Co se děje a co chystáme

Best Friends
  • brabnikovaradka

Ohlédnutí za příměstským táborem V roli architekta 2022

Co se letos děti naučily na příměstském táboře V roli architekta se

dozvíte ve zprávě od studentů, kteří tábor vedli →


Materiál, konstrukce a technikaTématem letošního třetího ročníku se stal materiál, konstrukce a technika. Série jednotlivých zadání představila dětem práci s různými materiály, jejich možnosti i omezení.

Specifické vlastnosti těchto materiálů tvoří základní kámen architektonického navrhování.

Dětem byly na zahraničních i domácích referencích představeny různé příklady, jak kreativně a promyšleně nakládat s omezeními materiálu, prostoru či finančních možností.


Většina navrhování probíhala na modelech v různých měřítcích od větších návrhů v 1:200 až po umělecké instalace ve veřejném prostoru v 1:1. Práce probíhaly jak samostatně, tak i následně ve skupinách, aby se děti naučily rozvíjet umění spolupráce, diskuze a společného navrhování.Aktivity a úkoly:


Pavilon ze dřeva a nití

Nelepený pavilon z papíru

Architektonický návrh za použití RE-USE

Krajiná panoramata - tvorba vrstveného prostoru

Prostorové nitkové instalace ve veřejném úprostoru v měřítku 1:1

Kresba a zkoumání v terénu

Tvorba recyklovaného papíru a ručně šité vazby

Visuté mosty


Markéta Doležalová, studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Max Mohl, student Akdemie výtvarných umění v Praze

20 zobrazení

Yorumlar


bottom of page