top of page

Novinky

Co se děje a co chystáme

Best Friends
  • klicek-pravyhradec

Covid-19

Pravidla a doporučení

Domovy dětí a mládeže a mateřská centra mohou být otevřeny, neboť jsou povoleny volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:

  • pořadatel vede evidenci jmen účastníků, jejich kontaktních údajů a kdy se aktivity účastnili po dobu 30 dnů, kdyby bylo nezbytné provést epidemiologické šetření (jméno, příjmení, kontakt),

  • absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách,

  • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 24 hodinách,

  • absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,

  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,

  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,

  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

  • povinnost testování a evidence se netýká dětí do 6 let.

Pokud nebude splněna jedna z výše uvedených podmínek (očkování, test, prodělání onemocnění), může být přítomno max. 20 osob.

Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že není potřeba se prokazovat negativním testem na koronavirus ani jinou skutečností v rámci O-N-T, avšak i pro tyto osoby platí povinnost evidence.


24 zobrazení

Comentarios


bottom of page