top of page

Novinky

Co se děje a co chystáme

Best Friends
  • brabnikovaradka

Angličtina hrouZákladní informace o kurzu


Angličtinu vyučujeme formou hry, která vychází z příběhů dvou pohádkových

postaviček – dinokroků Hocuse a Lotusky. Divadlo, které s dětmi hrajeme, nabízí

potřebný autentický zážitek v cizím jazyce, který je pro

proces učení stěžejní. Děti pak přijímají angličtinu stejným

způsobem, jako se učí svůj mateřský jazyk. V každé lekci

společně hrajeme divadélko, zpíváme, čteme, posloucháme,

tancujeme, sledujeme pohádku, tvoříme, malujeme, hrajeme

si, a přitom spolu v rámci vzájemné interakce efektivně

komunikujeme v novém jazyce. Učíme se přirozeně, zábavně a spontánně.


Aktivita učitelky je založena na dramatické/ divadelní činnosti. Učitelka vypráví

dětem příběh, který doprovází gesty a scénkami daného děje. Děti jednotlivé

pohyby a fráze opakují. Hlavním cílem této formy výuky je zaujmout děti

a vtáhnout je do příběhu Hocuse a Lotuse.


Metodika The Adventures of Hocus and Lotus vznikla na

Univerzitě La Sapienza v Římě a je akreditovaná MŠMT ČR.

Dle prof. Taeschner, která tuto inovativní metodu se svým

týmem vypracovala, je nezbytné pro děti vytvořit „magický

svět“, který je zaujme a přirozeně zavede do světa cizích

jazyků. Do tohoto magického světa vstupujeme pomocí odpočítávání a pomocí

kouzelného trička s obrázky dinokroků – když je máme na sobě, mluvíme jen cílovým

jazykem, v našem případě anglicky.Co je to „magický svět“? Je to čas, ve kterém děti zapomenou na mateřský jazyk.

Jaké prostředky k tomu používáme?

• Plyšové postavičky Hocuse & Lotusky

• „Magickou učitelku“, která si oblékne tričko

s obrázky Hocuse & Lotuse a vytvoří tak pro děti

svět plný zábavy a příběhů v angličtině, španělštině,

francouzštině, němčině či italštině.

• CD a DVD s hudbou a příběhy Hocuse & Lotusky, které je třeba denně doma

používat (CD lze poslouchat např. v autě, DVD příběh sledovat místo

Večerníčku – je dobré pouštět vždy jen ten příběh, který aktuálně bereme)

• Dinoknihy – s jednotlivými příběhy Hocuse & Lotusky, každá úroveň obsahuje

šest příběhů (knihy lze dokoupit navíc jako vhodný doplněk na práci doma)

Co si sebou do kurzu přinést?


• Každé dítě musí mít tričko Hocus a Lotus.

Doporučujeme nechávat v šatně MŠ, případně

dát ráno dětem spolu s pitím, jablíčkem a

přezůvkami – budou si to pak víc hlídat.

• Dále dobrou náladu a pozitivní přístup ☺.

Jak se mohou rodiče zapojit do vzdělávacího procesu svých dětí?

• Vytvořte jim vhodné podmínky pro studium jazyků

• Umožněte jim denně strávit 10 – 20 min v anglicky mluvícím prostředí díky

výukovým materiálům Hocus a Lotus (CD a DVD)

• Podporujte jejich přirozený zájem o jazyky,

povídejte si anglicky, ukazujte obrázky, čtěte

oblíbené knížky v angličtině, sledujte pohádky

v původním znění.40 zobrazení

Comments


bottom of page