top of page

Novinky

Co se děje a co chystáme

Best Friends
  • brabnikovaradka

Šachy

Aktualizováno: 26. 8. 2022

Přihlásit se mohou nejen děti ale také rodičové. Dáme dohromady silný tým který nezná/ nemá soupeře? A proč hrát šach si přečtěte níže ↓

Více než zajímavé!


Začátečníci

https://pravyhradec.webooker.eu/Courses/Register/3409?returnUrl=Courses&tabName=detail


Pokročilí

https://pravyhradec.webooker.eu/Courses/Register/3410?returnUrl=Courses&tabName=detail


1/ Podporuje výkon mozku a zlepšuje paměť: Hra v šachy, stimuluje růst dendritů. Dendrity odesílají signály z nervových buněk v mozku. S více dendrity se zlepšuje a zrychluje komunikace uvnitř mozku. Když si představíme mozek jako procesor počítače, tak obnova a růst dendritů zvyšuje frekvenci procesoru počítače a činí jej rychlejším a výkonnějším. Studie Pensylvánské univerzity navíc zjistila, že studentům, kteří nikdy předtím nehrály šachy, se po pravidelném hraní zlepšila paměť a verbální dovednosti.

2/ Zvyšuje IQ: Hrají šachy inteligentní lidé, nebo hrají šachy lidé, aby byly inteligentní? Minimálně jedna vědecká studie ukázala, že hra v šachy zvyšuje IQ. Venezuelská studie 4 000 studentů prokázala, že již po čtyřech měsících výuky šachu došlo ke zvýšení IQ zkoumaných chlapců i dívek.

3/ Aktivuje obě hemisféry mozku a rozvíjí tvořivost a originalitu: Hra v šachy aktivuje obě hemisféry mozku, tedy i pravou část mozku, která je zodpovědná za tvořivost a originalitu. Jedna čtyřletá studie zkoumala studenty ze 7. až 9. tříd při provádění různých činností (hře v šachy, používání počítače apod.) a to jednou týdně po dobu 32 týdnů s cílem zjistit, které činnosti více podporují rozvoj tvůrčího myšlení a originality. Děti byly rozděleny do skupin se zaměřením na jednu konkrétní činnost. Skupina zaměřená na šachy dosáhla nejlepších výsledků jak v rozvoji tvořivosti, tak v originalitě.

4/ Zlepšuje schopnost řešit problémy: Šachová partie vyžaduje rychlé myšlení a řešení problémů v běhu, protože váš soupeř neustále mění parametry hry. Studie z roku 1992 prováděná na 450 studentech středních škol v Německu prokázala, že ti, kteří se naučili hrát šachy zvládli lépe test obecných studijních předpokladů než ti, kteří hrát šachy nechtěli.

5/ Učí tvořit plány a prognózy: Jednou z posledních částí mozku, která se vyvíjí během dospívání je prefrontální kůra, oblast odpovědná za úsudek, plánování a sebeovládání. Šachy vyžadují strategické a kritické myšlení, což podporuje vývoj prefrontální kůry. V konečném důsledku to může mít vliv na lepší rozhodování jedince ve všech oblastech života a minimalizaci nezodpovědných a riskantních kroků.

6/ Pomáhá zabránit Alzheimerově chorobě: Když jsme „ve věku“, stává se stále důležitějším cvičení mozku, stejně jako každé jiné velké svalové skupiny, s cílem udržet se zdravý a být fit. Vědecké studie z nedávné doby zjistily, že lidé nad 60 let, kteří pravidelně hrají šachy mají menší pravděpodobnost vzniku Alzheimerovy choroby než jejich vrstevníci.

7/ Zlepšuje zotavení z mrtvice nebo jiného zdravotního postižení: Šachy rozvíjí jemnou motoriku u jedinců, kteří mají zdravotní postižení, utrpěli mrtvici nebo jinou fyzicky oslabující nehodu. Tato forma rehabilitace vyžaduje pohyb šachové figurky v různých směrech (dopředu, dozadu, šikmo dopředu, šikmo dozadu), které mohou pomoci rozvinout a vyladit pacientovi motorické schopnosti. Duševní námaha spojená se hrou pak může zlepšit kognitivní a komunikační dovednosti. Hra v šachy může také stimulovat hluboké soustředění a klid, což může vést k příznivým účinkům u pacientů, kteří zažívají různé stupně úzkosti.


16 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Připomínáme, že o převod za Vámi omluvené lekce do 2.pololetí je možné požádat jen do konce ledna. Poté lekce propadají. To samé vrácení kurzovného za předpokladu, že nebudete pokračovat ve 2.pololet

bottom of page