Volnočasové aktivity pro občany Klecan a okolí

Vzdělávání

Vzdělávání

Vedle vzdělávání se ve škole, hraje mimoškolní vzdělávání důležitou roli v životě dítěte. Už proto, že je dobrovolné a více či méně řízené. Děti mají možnost rozvíjet se, získávat dobré návyky pro život, prakticky si vyzkoušet vědomosti nabyté ve škole, naučit se pracovat v týmu, přebírat zodpovědnost za druhé. Většinou ani neví, že se něco učí, a přesto má každá aktivita výchovný i vzdělávací záměr a cíle. Je nutné mít na paměti, že příliš časté řízení a ovládání dítěte mu neumožňuje rozvoj kritického myšlení, omezuje jeho kreativitu a svobodné myšlení.

Seznam kurzů a akcí

Podpořili nás

Klecany
Moje okolí
Poštovní spořitelna
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poštovní spořitelna
Středočeský kraj
TECHSEAL
Fond T-mobile
FOTO Novotný
Keramické centrum
ROP Střední Čechy
Nadační fond Avast
Nadační fond Albert
Nadace O2
Avaps
Nadace Partnerství

Kontaktujte nás

Pravý Hradec, U Školky 74, Klecany 250 67
IČ: 526258736 | info@pravy-hradec.cz | +420 723 734 994
klicek-pravyhradec@seznam.cz | +420 730 935 400