Volnočasové aktivity pro občany Klecan a okolí

Teenageři

Teenageři

Pro dospívající děti je velmi důležitý sport. Sounáležitost s partou stejně starých sportovců, seberealizace, smysluplně využitý volný čas i podpora zdraví.

Důležité je poučení dětí, jak se chovat v krizových situacích, mezi vrstevníky, prevence šikany a násilí apod.

Zatím se nám nedaří získat stálou podporu pro Otevřený klub mládeže. Klíčovým problémem je zajištění vedení klubu. Věříme však, že se nám to v budoucnu podaří. Počet dospívajích dětí v Klecanech a blízkém okolí stále roste.

Seznam kurzů a akcí

Podpořili nás

Klecany
Moje okolí
Poštovní spořitelna
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poštovní spořitelna
Středočeský kraj
TECHSEAL
Fond T-mobile
FOTO Novotný
Keramické centrum
ROP Střední Čechy
Nadační fond Avast
Nadační fond Albert
Nadace O2
Avaps
Nadace Partnerství

Kontaktujte nás

Pravý Hradec, U Školky 74, Klecany 250 67
IČ: 526258736 | info@pravy-hradec.cz | +420 723 734 994
klicek-pravyhradec@seznam.cz | +420 730 935 400