Volnočasové aktivity pro občany Klecan a okolí

Ochrana osobních údajů

Spolek Pravý Hradec, z.s. považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanovením českých právních předpisů, tak i evropskou legislativou.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

Pravý Hradec, z.s.

Do Klecánek 385, 250 67  Klecany

IČO: 22673938

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: klicek@pravy-hradec.cz, info@pravy-hradec.cz.

 

Pro jaké účely uchováváme vaše osobní údaje?

Pokud se na našem webu přihlásíte ke kurzu/kroužku či jiné akci (výlet, tábor, jednorázová účelová akce) budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem organizace a zajištění běhu dané aktivity a to v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu: 

⦁ organizace a zajištění kurzu, kroužku, výletu, příměstského tábora či jednorázové účelové akce      (zaslání informací účasníkům kurzu o jeho zahájení/ukončení, změnách,  platebních podmínkách,...)

⦁ vedení statistického výkaznictví (docházka v systému Auksys, podklady ke zpracování účetnictví,...)

⦁ vedení nezbytné zdravotní dokumentace

⦁ pořizování a zveřejňování fotografií a videí v propagačních materiálech sdružení, včetně webu a Facebookových stránek sdružení.

Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni aktivity zajistit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, informace o zdravotní pojišťovně účastníka akce, e-mail a telefoní číso účastníka, nebo zákonného zástupce, případně foto/video záznam.

Pokud jste se přihlásili k odběru Newsletteru a přejete si zasílat informace o novinkách, zajímavých akcích a lidech, pak zpracováváme vaše osobní údaje, konkrétně e-mailovou adresu, jen k tomuto účelu. Odběr Newsletteru lze kdykoliv zrušit zasláním požadavku na e-mail klicek@pravy-hradec.cz

Jestliže nám píšete dotazy na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo námětů.

Jste-li uchazeč o zaměstnání, zpracováváme s vaším souhlasem osobní údaje z náborové dokumentace za účelem nabídky zaměstnání v naší společnosti. Tyto osobní údaje zpracováváme do doby odvolání souhlasu, nejdéle však 3 roky.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, pro které jsou tyto údaje získány. 

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Veškeré osobní údaje získané od účastníků kurzů/kroužků/akcí využíváme výhradně pro vnitřní potřebu sdružení.  Tyto informace chráníme před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. provozovatel rezervačního systému Auksys, webových, facebookových a google stránek). Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme v rozsahu, který je nutný pro bezproblémovou organizaci kurzu/kroužku/akce.

U poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

Jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?

Osobní data jsou zabezpečena proti neoprávněnénu přístupu a užití.

 

Jak můžu uplatnit svoje práva na ochranu osobních údajů?

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. 

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailu: klicek@pravy-hradec.cz

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Máte-li dotazy ohledně způsobu, jak zpracováváme osobní údaje, přečtěte si prosím nejdříve výše uvedený text. V případě doplňujících dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese: klicek@pravy-hradec.cz, nebo info@pravy-hradec.cz.

Podpořili nás

Klecany
Moje okolí
Poštovní spořitelna
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poštovní spořitelna
Středočeský kraj
TECHSEAL
Fond T-mobile
FOTO Novotný
Keramické centrum
ROP Střední Čechy
Nadační fond Avast
Nadační fond Albert
Nadace O2

Kontaktujte nás

Pravý Hradec, U Školky 74, Klecany 250 67
IČ: 526258736 | info@pravy-hradec.cz | +420 723 734 994
klicek-pravyhradec@seznam.cz | +420 730 935 400