Volnočasové aktivity pro občany Klecan a okolí

O Pravém Hradci

Občanské sdružení Pravý Hradec bylo založeno skupinkou nadšenců okolo paní Zdeňky Tomášové, která působí již delší dobu jako předsedkyně kulturní komise Rady města Klecany. Obyvatelé Klecan ji znají jako obětavou organizátorku kulturních akcí jako jsou pravidelné jarmarky a masopusty. Sdružení si klade za cíl rozšířit stávající nabídku aktivit pro klecanské obyvatele všech věkových kategorií. Založili jsme Klub rodičů a dětí, v loňském roce proběhla řada rukodělných kurzů a cyklus workshopů. Členky sdružení se aktivně podílejí na činnosti klecanských ochotnických spolků Klenota a Lakomé Barky.

Pravý Hradec je neziskovou organizací založenou na dobrovolné práci jak jeho členů, tak i dalších osob, které budou mít o tuto práci zájem. Proto přivítáme jakékoliv náměty nebo i nabídky spolupráce. Opravdu stojíme o Vaše názory, náměty a přání!!

Naše sdružení je neziskovou právnickou osobou. Tzn., že naším cílem není dosahování zisku, ale naplňování cílů, které jsme si stanovili v našich stanovách. Finanční prostředky na naši činnost získáváme z členských příspěvků, z tržeb a kurzovného na našich akcích, z dotací a příspěvků z veřejných prostředků a z finančních darů. Pokud chcete podporit činnost našeho sdružení finančním darem, zde si můžete stáhnout text darovací smlouvy (formát .pdf). Děkujeme za podporu. Dary poskytnuté našemu sdružení můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání jako odčitatelnou položku. Přehled o našem hospodaření a použití finančních darů a dotací najdete zde.

Chceme být otevřeným sdružením pro každého, kdo bude mít zájem se zapojit do naší práce. Chceme se podílet na kulturních a vzdělávacích akcích pro občany města Klecany a okolí a navazovat na historické tradice města. Z tohoto důvodu jsme si pro naše sdružení „vypůjčili“ historický název Pravý Hradec. Více o historii původního Pravého Hradce se můžete dočíst v materiálu, který pro nás připravil pan Bassy - zde.

Hlavní cíle našeho sdružení:

Usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, vzdělávání a zachování kulturních tradic města.
Vytvořit prostor pro setkávání občanů všech věkových kategorií.
Propagovat a prosazovat principy občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje města Klecany.
Napomáhat k integraci znevýhodněných skupin občanů do společnosti i k jejich osobnostnímu rozvoji.
Podrobnější informace o našich plánovaných činnostech najdete v našich stanovách (formát .pdf)

Spolupráce s Městským úřadem Klecany:

Ihned po založení sdružení jsme MÚ Klecany nabídli partnerskou spolupráci. Chceme městu pomáhat při organizaci kulturních akcí, které už znáte (masopust, jarmarky apod.), rozšiřovat jejich náplň a navazovat na ně organizací dalších kulturních a vzdělávacích akcí pro občany Klecan a okolí.

Projekt „Otevřený dům“:

Naším velkým snem je vybudování kulturního a integračního centra. Toto centrum s pracovním názvem „Otevřený dům“, bude sloužit jako základna pro činnost sdružení. Zde chceme vytvořit prostor hlavně pro setkávání lidí všech věkových kategorií. Až získáme pro svou činnost vhodné prostory, budeme postupně naplňovat další cíle našeho sdružení, což jsou zejména vzdělávací kurzy, workshopy, relaxační aktivity apod.

Srdečně Vás všechny zveme na naše akce a těšíme se na Vás.
Váš Pravý Hradec

Podpořili nás

Klecany
Moje okolí
Poštovní spořitelna
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poštovní spořitelna
Středočeský kraj
TECHSEAL
Fond T-mobile
FOTO Novotný
Keramické centrum
ROP Střední Čechy
Nadační fond Avast
Nadační fond Albert
Nadace O2
Avaps
Nadace Partnerství

Kontaktujte nás

Pravý Hradec, U Školky 74, Klecany 250 67
IČ: 526258736 | info@pravy-hradec.cz | +420 723 734 994
klicek-pravyhradec@seznam.cz | +420 730 935 400